Muutoslokin kautta voit seurata mitä ja millaisia muutoksia FabricAI-portaaliin on tehty. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin, miten järjestelmä ja käyttöliittymä ovat kehittyneet ajan myötä.

Muutosloki sisältää tiedot muutoksista 06/2023 jälkeen.

Versio 1.0.6 (24.11.2023)
 • Korjattu laskurivien valinnan virhetila, joka esti rivivalinnan, kun lasku, jossa oli rivejä valittuna, katosi näkyvistä esimerkiksi tilöitäessä tai asiakasta vaihtaessa

Versio 1.0.5 (20.11.2023)
 • Korjattu visuaalinen epäkohta muokattavan toimittajan nimen pystysuuntaisessa sijainnissa laskulla

 • Korjattu virhe, joka aiheutti väärien dimensioarvojen asettamisen laskun riveille käyttäjän muokatessa niitä massaeditorin kautta

Versio 1.0.2 (8.11.2023)
 • Itseohjautuvan automaation voi nyt kytkeä asiakasyritykseltä tilapäisesti pois päältä käyttäjän määrittämän ajanjakson ajaksi Asetukset-sivulta kohdasta Itseohjautuva Automaatio

 • Asetukset-sivulle lisätty alasivu FabricAI:n vanhoille järjestelmätiedotteille, jotta käyttäjä voi halutessaan selata aiempia tiedotteita, jotka ovat poistuneet Laskut-sivulta ratkaistuina, vanhentuneina tai käyttäjän piilottamina

Versio 1.0.0 (3.11.2023)
 • Uutena ominaisuutena käyttäjä voi asiakasvalikon Oma tiimi -välilehdeltä tuurata tiimiläistään, jolloin tuurattavan käyttäjän suosikit lisätään portaalissa näkyviin suosikkeihin

 • Asiakasyritykselle voi nyt antaa lempinimen asiakaslistauksen kynä-ikonista avautuvaan syöttökenttään, mikäli käyttäjä haluaa esimerkiksi eritellä samaan tapaan nimetyt asiakasyritykset toisistaan

 • Asiakkaan prosessi näytetään nyt asiakaslistauksessa ja käyttäjän jättäessä hiiren tämän tiedon päälle näytetään myös tarkempi kuvaus prosessista. Lue lisää prosesseista: https://tiliointi.fi/fabricai-prosessit/

Versio 0.28.15 (31.10.2023)
 • Lisätty painike dimensiohallinnan ikkunaan, jolla voi poistaa mohdollisia tarpeettomia vyörytyksiä portaalista

Versio 0.28.13 (19.10.2023)
 • Korjattu virhe, joka ilmeni päivämäärien syöttämisessä näppäimistöä käytettäessä

Versio 0.28.12 (19.10.2023)
 • Portaalin eri versioiden salasanan palautussähköpostit päivitetty versioille sopiviksi

Versio 0.28.11 (16.10.2023)
 • Tiliöidyt laskut korjattu näkymään viimeisen kahden kuukauden ajalta

Versio 0.28.10 (02.10.2023)
 • Korjattu virhe päivämäärävalitsimen minimi- ja maksimiarvoissa

 • Rivin selitteen merkkimäärä rajattu 255 merkkiin, jotta vältytään mahdollisilta virhetilanteilta kirjanpito-ohjelmistoissa

Versio 0.28.7 (02.10.2023)
 • Lukittujen laskujen lukumäärä korjattu päivittymään oikein ja välittömästi laskujen yhteenvetoon

Versio 0.28.5 (28.09.2023)
 • Uutena ominaisuuten laskut voi nyt lukita tiliöinti-painikkeen alta löytyvästä lukko-painikkeesta, jolloin laskut siirtyvät sivuun massana tiliöitävien laskujen ryhmästä, kunnes käyttäjä on valmis poistamaan laskun lukinnan ja tiliöimään laskun normaalisti

 • Käyttäjää tiedotetaan harmaalla kysymysmerkki-ikonilla rekisteritiedoista myös silloin, kun ne puuttuvat kokonaan

 • Portaalin englanninkielinen versio tarkennettu brittienglanniksi päivämäärien formaattien vuoksi

 • Estettyjen toimittajien poistoa haitannut häiriö korjattu

Versio 0.28.4 (25.09.2023)
 • Yhtenäistetty portaalin englanninkielisen version päivämääräformaatit

 • Lisätty tarkentava varoitus käyttäjän yrittäessä purkaa suurta määrää yhdistettyjä rivejä

Versio 0.28.2 (21.09.2023)
 • Kaikkien palautuksessa olevien laskujen ilmaisin tarkennettu koskemaan vain valittujen suosikkiasiakkaiden laskuja

Versio 0.28.1 (19.09.2023)
 • Korjattu Microsoft-tilillä kirjautuminen sen ollessa ainoa kirjautumisvaihtoehto

Versio 0.28.0 (19.09.2023)
 • Laskun ollessa palautuksessa siitä näkyy nyt tieto kahdessa paikassa: laskun alareunassa yksittäiselle laskulle, sekä laskuri yläpalkkissa kaikista palautuksessa olevista laskuista

 • Laskun liittenäkymän ei enää pitäisi pysyä avoinna, kun käyttäjä kirjautuu uuteen tyhjään istuntoon käyttöliittymässä

Versio 0.27.4 (18.09.2023)
 • Eri kirjautumisvaihtoehdot korjattu näkymään oikein

Versio 0.27.3 (18.09.2023)
 • Lisätty lyhyt opastuskierros käyttäjille heidän saapuessaan portaaliin ensimmäistä kertaa

Versio 0.27.2 (07.09.2023)
 • Mikäli suosikkiasiakkaan nimi on suodatusvalikossa katkaistu kolmella pisteellä, käyttäjä voi nyt nähdä sen kokonaisuudessaan viemällä hiiren nimen päälle

 • Jos sisääntuleviin asiakasmuistiinpanoihin on syötetty rivivaihtoja, pyritään ne nyt esittämään paremmin asiakasmuistiinpanojen listauksessa

 • Laskusivu ohjattu vierittymään joka kerta sivun alkuun kaikkien laskujen massatiliöinnin jälkeen

Versio 0.27.1 (05.09.2023)
 • Vientilajin valinta näkyy nyt heti massaeditoria avatessa, mikäli kaikki valitut rivit täyttävät ehdot sen muokkaamiseen

Versio 0.27.0 (31.08.2023)
 • Korjattu dimensioiden varmuus näkymään oikein niillä laskuilla, joilla se on saatavilla

Versio 0.26.6 (14.08.2023)
 • Kustannuspaikkojen prosenttiarvoja muokattaessa suoritetaan arvon lasku ja päivitys vasta, kun koko prosenttiarvo on syötetty

Versio 0.26.4 (11.08.2023)
 • Alempien rivien tilien syöttökentät eivät enää näy tilivalinnan alasvetovalikon päällä

Versio 0.26.3 (08.08.2023)
 • Korjattu erinäisiä harvinaisia virhetiloja portaalissa, esimerkiksi kielivalinnan alustamisessa

Versio 0.26.2 (04.08.2023)
 • Liitenäkymän toimintopalkkiin lisätty Lataa liite -painike, jolloin liitteet on mahdollista avata selaimen tai järjestelmän omaan pdf-lukijaan

 • Mikäli merkitty asiakasmuistiinpano poistetaan, poistetaan se myös merkittyjen muistiinpanojen listasta

 • Korjattu portaali asettumaan oletuksena englanninkieliseksi, mikäli selaimen kieli on joku muu kuin suomi

Versio 0.26.1 (26.07.2023)
 • Korjattu sivun tahaton vierittyminen kapeilla näytöillä käyttäjän viedessä hiiren tiettyjen painikkeidin päälle

 • Procountor-asiakkaiden toimittajan nimi -kentän leveys korjattu, jotta uusi rekisteritieto-ikoni näkyy oikeassa paikassa heti tekstikentän oikealla puolella

Versio 0.26.0 (24.07.2023)
 • Liitenäkymään lisätty mahdollisuus liikuttaa liitettä hiirtä raahaamalla. Tämän toiminnon saa halutessaan päälle liitekatselijan toimintopalkin käsi-painikkeesta

 • Laskun toimittajan ALV- ja/tai ennakkoperintärekisteritiedot lisätty näkymään laskulla, mikäli niitä löytyy. Toimittajan nimen oikealla puolella oleva ikoni kertoo mahdollisten tietojen tilan ja viemällä hiiren ikonin päälle tarjotaan käyttäjälle lisätietoa rekisteritiedoista

Versio 0.25.1 (18.07.2023)
 • Linkki muutoslokiin lisätty yläpalkin Käyttäjä-valikkoon

 • Dimensioiden varmuus lisätty näkymään relevanteille laskuille tiliöintivarmuutta klikattaessa

 • Itseohjautuvan automaation leima lisätty näkymään tiliöity sekä tiliöity automaattisesti -laskuille. Lisäksi leima tiedottaa nyt laskuista, jotka on jätetty laadunvalvonnan vuoksi satunnaisotantaan tarkastettavaksi

 • Numeroita sisältävien kustannuspaikkojen haku korjattu toimimaan odotetulla tavalla haettassa sekä koko kustannuspaikan nimellä, että mahdollisella kustannuspaikan nimeen sisältyvällä numerosarjalla

 • Mikäli asiakkaan nimi on liian pitkä mahtuakseen asiakasmuistiinpanoihin, se katkaistaan käyttäen kolmea pistettä kuten suodatusvalikossa, jotta vältytään visuaalisesti epätoivottavilta tekstin rivityksiltä