Muutoslokin kautta voit seurata mitä ja millaisia muutoksia FabricAI-portaaliin on tehty. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin, miten järjestelmä ja käyttöliittymä ovat kehittyneet ajan myötä.

Muutosloki sisältää tiedot muutoksista 06/2023 jälkeen.

Versio 2.5.1 (15.05.2024)
 • Korjattu ongelma, joka johti väärien dimensiotietojen esittämiseen kirjanpitäjän avustajassa

 • Dimensioeditorin ei pitäisi nyt varoittaa liian herkästi vääristä dimensiosummista, mikäli rivin arvossa on enemmän kuin kaksi desimaalia

Versio 2.5.0 (08.05.2024)
 • Asetukset-välilehdelle lisätty mahdollisuus muokata asiakasyritysten Itseohjautuvan automaation summarajoja

 • Itseohjautuvan automaation asetuksiin lisätty myös mahdollisuus massamuokata laskun rivien tapaan asiakasyritysten Itseohjautuvaa automaation päällä oloa sekä summarajoja

Versio 2.4.9 (07.05.2024)
 • Korjattu usean dimension riveillä ilmennyt ongelma, joka johti liian herkkään laskujen invalidointiin

Versio 2.4.8 (03.05.2024)
 • Poistettu käytöstä vanhentuneet, mahdollisesti harhaan johtavat, virheviestit laskujen tietojen yhteensopivuuksiin liittyen

Versio 2.4.7 (03.05.2024)
 • Procountor-asiakkaan kytkennän yhteyteen lisätty huomautus tarkentamaan, että kytkentä tulee tehdä tilitoimiston rajapintakäyttäjällä

 • Epäaktiiviset asiakkaat on nyt piilotettu näkyvistä portaalissa

 • Kirjanpito-ohjelman aikaleiman lähdettä, joka löytyy viemällä hiiri laskun aikaleimatiedon päälle, tarkennettu ilmoittamaan koska lasku on päivitetty kirjanpito-ohjelmasta portaaliin

 • Dimensioeditorin asettelua muutettu siten, että editorin pitäisi pysyä paremmin paikallaan esimerkiksi virheilmoistusten ilmaantuessa kesken dimensioiden muokkaamisen

Versio 2.4.6 (29.04.2024)
 • Kirjanpitäjän avustaja tukee nyt hakua dimensioiden perusteella laskuhistorian tämän salliessa

 • Dimensioiden taustalaskentaa korjattu käyttämään prosenttiarvoja portaalissa. Käyttäjälle tämä näkyy pääasiassa siten, että dimensioiden pitäisi pysyä oikean arvoisina rivejä muokatessa/lisätessä

 • Lasku muokattu muuttumaan kokonaisuudessaan ei-validiksi dimensioiden summan ollessa jotain muuta kuin 100% rivin summasta

 • Muiden dimensioeditorin muutosten yhteydessä editoria syöttökenttiä myös korjattu reagoimaan käyttäjän syötteisiin välittömästi ja laskemaan arvoja paremmin

Versio 2.4.5 (24.04.2024)
 • Netvisor-asiakkaille laskulle lisätty ALV-statuksiin myynnin verokannat

Versio 2.4.4 (23.04.2024)
 • Väärinkäsitysten välttämiseksi Itseohjautuvan automaation asetusten sivua on järjestelty uudestaan. Tarkoituksena on korostaa, että estetyt toimittajat ja tilapäinen poiskytkentä ovat molemmat asiakkaan alla olevia, saman tason, valintoja

 • Laskuja voi nyt järjestää myös niiden portaalin päivitysajan mukaan. Viimeisimmän päivityksen aikatieto lisätty tämän myötä näkymään myös laskun alalaitaan

Versio 2.4.3 (22.04.2024)
 • Analytiikka-välilehdelle lisätty alasvetovalikko, josta analytiikkaa voi suodattaa tiimikohtaisesti

Versio 2.4.2 (16.04.2024)
 • Mikäli laskussa on virheellinen ALV-% ja ALV-statuksen yhdistelmä, on koko lasku virheellinen kunnes ongelmatilanne korjataan

 • Korjattu muutoslokin linkki näkymään oikein käyttäjän alasvetovalikossa

Versio 2.4.1 (12.04.2024)
 • Korjattu virhe, joka esti tukisivuston linkin näkymisen yläpalkissa

Versio 2.4.0 (28.03.2024)
 • Kirjanpitäjän avustajassa näkyvät nyt myös dimensiot, mikäli laskuhistoriasta löytyy dimensiotietoja

Versio 2.2.1 (06.03.2024)
 • Korjattu mahdolliset tyhjät päivämäärät näkymään oikein

Versio 2.2.0 (04.03.2024)
 • Uusi kokeellinen ominaisuus: Kirjanpitäjän avustaja. Avustaja etsii käyttäjälle aiempia, relevantteja laskujen tiliöintejä niissä tapauksissa, kun laskun käsittelyyn tarvitaan lisätietoa. Kirjanpitäjän avustaja aukeaa laskun oikeaan reunaan lisätystä toimintopainikkeesta

Versio 2.1.2 (13.02.2024)
 • Korjattu ongelmia liittyen useampaan samanaikaiseen tuuraukseen ja niiden visuaaliseen esittämiseen

Versio 2.1.1 (12.02.2024)
 • Korjattu tiimien latautuminen kytkentöjä tuodessa

Versio 2.0.0 (06.02.2024)
 • Uusi ominaisuus: Käyttäjä- ja tiimihallinta. Organisaatioiden ylläpitäjät voivat nyt luoda sekä hallita käyttäjiä ja tiimejä Organisaatio-välilehdelle lisätyiltä alasivuilta

Versio 1.4.5 (29.01.2024)
 • Korjattu ongelma kiertolistan asettamisessa kytkentöjä luodessa

Versio 1.4.4 (24.01.2024)
 • Tarjotaksemme mahdollisuuden päästä eroon mahdollisesta väärästä tai vanhentuneesta tiedosta, poistetun käyttäjän tiimikohtaisia asiakasmuistiinpanoja voivat nyt muokata ja poistaa muutkin tiimiläiset.

Versio 1.4.3 (24.01.2024)
 • Korjattu harvinainen laskun jääminen jumiin Tallennetaan-tilaan

Versio 1.4.2 (23.01.2024)
 • Korjattu kiertolista-prosessin asettaminen kytkentöjä luodessa

Versio 1.4.0 (18.01.2024)
 • Asiakaskytkentöjen tekoa portaalissa helpotettu vähentämällä kytkentöjen tekoon tarvittavia vaiheita. Lisäksi monet aiemmin vaaditut tiedot haetaan nyt automaattisesti

 • Lisätty ikoni osoittamaan myös ennustettuja dimensioita

 • Tarkennettu ja parannettu yhdistettyjen rivien ilmoituksen ja painikkeiden kieliasua

 • Korjattu vientilaji nollautumaan tai asettumaan oletusarvoon relevanteilla tileillä Fivaldissa

Versio 1.2.2 (20.12.2023)
 • Kytkentöjen luontisivulle lisätty ohjeet Fivaldi-kytkentöjen luontiin

Versio 1.2.0 (18.12.2023)
 • Asetukset-välilehden Sovellusasetuksiin lisätty valinta PDF-yhteensopivuustilaan, jonka tarkoitus on korjata mahdollisia liitenäkymän ongelmia käyttämällä selaimen sisäänrakennettua PDF-katselijaa

Versio 1.1.4 (15.12.2023)
 • Uutena ominaisuutena tuuratessa tiimiläistä suosikkiasiakkaiden listausta voi nyt suodattaa näyttämään joko vain omat suosikit tai vain tuurattavan/tuurattavien suosikit

Versio 1.1.3 (12.12.2023)
 • Korjattu pitkät dimensiolistat näkymään oikein dimensioeditorissa

Versio 1.1.0 (11.12.2023)
 • Uusi ominaisuus: Yläpalkista löytyy nyt Organisaatio-välilehti, jonka kautta käyttäjä voi lisätä asiakaskytkentöjä sekä seurata jo tekeillä olevia kytkentöjä

 • Lisätty uniikki virhesivu tilanteisiin, joissa esimerkiksi käyttäjä yrittää navigoida osoitteeseen, jota ei portaalista löydy

Versio 1.0.7 (07.12.2023)
 • Laskulla näkyviin virheilmoituksiin lisätty linkki, jonka kautta käyttäjä saa halutessaan lisätietoa virhekoodeista ja virhetilanteista

Versio 1.0.6 (24.11.2023)
 • Korjattu laskurivien valinnan virhetila, joka esti rivivalinnan, kun lasku, jossa oli rivejä valittuna, katosi näkyvistä esimerkiksi tilöitäessä tai asiakasta vaihtaessa

Versio 1.0.5 (20.11.2023)
 • Korjattu visuaalinen epäkohta muokattavan toimittajan nimen pystysuuntaisessa sijainnissa laskulla

 • Korjattu virhe, joka aiheutti väärien dimensioarvojen asettamisen laskun riveille käyttäjän muokatessa niitä massaeditorin kautta

Versio 1.0.2 (8.11.2023)
 • Itseohjautuvan automaation voi nyt kytkeä asiakasyritykseltä tilapäisesti pois päältä käyttäjän määrittämän ajanjakson ajaksi Asetukset-sivulta kohdasta Itseohjautuva Automaatio

 • Asetukset-sivulle lisätty alasivu FabricAI:n vanhoille järjestelmätiedotteille, jotta käyttäjä voi halutessaan selata aiempia tiedotteita, jotka ovat poistuneet Laskut-sivulta ratkaistuina, vanhentuneina tai käyttäjän piilottamina

Versio 1.0.0 (3.11.2023)
 • Uutena ominaisuutena käyttäjä voi asiakasvalikon Oma tiimi -välilehdeltä tuurata tiimiläistään, jolloin tuurattavan käyttäjän suosikit lisätään portaalissa näkyviin suosikkeihin

 • Asiakasyritykselle voi nyt antaa lempinimen asiakaslistauksen kynä-ikonista avautuvaan syöttökenttään, mikäli käyttäjä haluaa esimerkiksi eritellä samaan tapaan nimetyt asiakasyritykset toisistaan

 • Asiakkaan prosessi näytetään nyt asiakaslistauksessa ja käyttäjän jättäessä hiiren tämän tiedon päälle näytetään myös tarkempi kuvaus prosessista. Lue lisää prosesseista: https://tiliointi.fi/fabricai-prosessit/

Versio 0.28.15 (31.10.2023)
 • Lisätty painike dimensiohallinnan ikkunaan, jolla voi poistaa mohdollisia tarpeettomia vyörytyksiä portaalista

Versio 0.28.13 (19.10.2023)
 • Korjattu virhe, joka ilmeni päivämäärien syöttämisessä näppäimistöä käytettäessä